Vyhľadávanie

Kontakt

Merida - Zelená stopa SNP

cmaraton@zoznam.sk

Pozvánka na preteky Merida Zelená stopa SNP

17.08.2012 17:45

 OZ Biela stopa SNP v spolupráci s mestom Banská Bystrica, obcami Kordíky, Králiky, Tajov, Riečka, Malachov a BBHS 1999 organizujú 29.8.2012 v Banskej Bystrici 12.ročník cyklomaratónu Merida Zelená stopa SNP, na ktorý Vás horských cyklistov srdečne pozývame. Trasa pretekov vedie v okolí Banskej Bystrice a v Kremnickom pohorí, po lesných cestách s náročnými stúpaniami, zjazdmi a nádhernými výhľadmi na prekrásnu okolitú krajinu. Trasa prechádza cez chránené územia   prírody na dvoch miestach - Podlavické výmole a Horná roveň. Vzhľadom na prebiehajúcu ťažbu kalamitného dreva bude trať oproti minulému ročníku mierne zmenená viď. mapa trasy. Vypustené budú časti označené krížikom na mape v časti propozície. Pretekári na polmaratóne absolvujú okruh cca 39km 1x a v maratóne 2x. Minimaratón má dlžku cca 31km je to skrátený 1 okruh polmaratónu. V tomto ročníku zorganizujeme v spolupráci s Junior centrom aj súťaž pre najmenších cyklistov v priestoroch štartu a cieľa a preteky na bicykloch pre žiakov . Prezentácia pre deti  priestoroch štartu od 10:00hod do 10:30hod..

Dúfame, že bezchybné značenie tratí, dostatok regulovčíkov, členov horskej služby zabezpečí bezproblémový priebeh  pretekov. O občerstvenie na tratí a v cieli sa postará fy Nutrend. Všetky ostatné služby po pretekoch budú zabezpečené v priestoroch plážového kúpaliska.

Víťazi jednotlivých kategórii obdržia vecné ceny a víťazi mládežníckych kategórii obdržia poháre. Na záver pretekov  sa budú losovať hodnotné ceny v tombole.  Medzi cenami v tombole budú aj tieto veci:

                             bicykel Merida Matts 10-V18“ titanium

                             rám Merida Ninety-Six Carbon 3500.D18“

                             rám Merida Carbon FLX 800-V/D   

                             rám Merida Matts Trail 500-D21“

   

                             Ing. Marián Čema

                                                                                            

Organizačné pokyny

 

 Trasa hlavných pretekov cca 39km okruh bude značený žltou farbou po zemi, skalách, stromoch, šípkami, tabuľkami a vápnom po lúkach, trasa Minimaratónu bude značená modrou farbou.

 

Občerstvenie bude na stabilných miestach obec Kordíky, v Ortútach a do druhého kola v Podlaviciach. V priestoroch občerstvovacích staníc a mimo nich, budú označené úseky, na ktorých sa bude môcť odhadzovať odpadky počas pretekov. Preto Vás žiadame o dodržania tohto pravidla a neodhadzovali odpadky mimo týchto úsekov, nakoľko trasa pretekov vedie cez chránené územia prírody, ktoré sú obzvlášť sledované ochrancami prírody. 

 

Pretekári si môžu ubytovanie zabezpečiť v hotely Dixon umiestnený pri štarte, informácie  na www.dixon.sk, alebo v ubytovni Milvar, Školská 9, BB, č.t.0484138765 cca 1,5km od štartu, cena 12,33€ za osobu na noc v hotelovej časti a 9,33€ v turistickej časti.