Vyhľadávanie

Kontakt

Merida - Zelená stopa SNP

cmaraton@zoznam.sk

Pozvánka na preteky Merida Zelená stopa SNP 2015

27.07.2015 17:01

OZ Biela stopa SNP v spolupráci s mestom Banská Bystrica, obcami Selce,

Baláže a BBHS 1999 organizujú 1.9.2015 v Selciach preteky

v cyklomaratóne Merida Zelená stopa SNP, na ktorý Vás milovníkov

horskej cyklistiky srdečne pozývame.   Trasa povedie v Starohorských

vrchoch zo Seliec cez Baláže, Kalište a Šachtičky späť do Seliec.

Súťažiť sa bude v polmaratóne cca 52 km okruh a minimaratóne cca 32km

okruh v kategóriach podľa propozícii, deti na okruhu na štadióne a deti

od 10rokov do 15 rokov na okruhu cca 4km.

Trať v minimaratóne  v tomto ročníku bude  pôvodná nezmenená. Aj keď

na tejto trase a uskutočnia preteky po tretí raz, veríme, že bezchybné

vyznačenie trás, dostatok organizátorov zabezpečí bezproblémový priebeh

pretekov. O občerstvenie na tratí a v cieli pre pretekárov sa postará

fy Nutrend. Všetky ostatné služby počas pretekov budú zabezpečené

v priestoroch štartu a cieľa na štadióne. Víťazi jednotlivých kategórii

obdržia poháre a vecné ceny víťazi mládežníckych obdržia poháre a 

v detských kategóriách medaile. Na záver pretekov budeme losovať

štartovné čísla o hodnotné ceny.

Medzi hlavné ceny patria:

 

1x horský bicykel MERIDA MATTS  20 –V

1x horský bicykel MERIDA MATTS  10 –V

1x karbónová cestná rámová sada MERIDA SCULTURA EVO DA- Edition

 

Organizačné pokyny

 

 Trasa hlavných pretekov cca 52 km okruh bude značený oranžovou

farbou po zemi, skalách, stromoch, šípkami, tabuľkami a vápnom

po lúkach, trasa Minimaratónu bude značená modrou farbou. Trasa

pre deti bude značená červenou farbou.

 

Prvé občerstvenie bude pri Fuggerovom dvore len nápoje. Pre polmaratón

ďalšie bude občerstvenie  v obci Baláže a pri Javore. Pre minimaratón

druhá občerstvovačka bude pred obcou Baláže za odbočkou z trate

polmaratónu. V priestoroch občerstvovacích staníc a mimo nich, budú o

značené úseky, na ktorých sa budú môcť odhadzovať odpadky počas

pretekov. Preto Vás žiadame o dodržania tohto pravidla a aby ste 

neodhadzovali odpadky mimo týchto úsekov počas pretekov.

 

Tešíme sa na Vašu účasť na pretekoch.

 

 

                                                                                         Ing.Marián Čema

                                                                                         riaditeľ pretekov